Politik om beskyttelse af persondata

SIKKERHED OG PERSONDATAPOLITIK

Sikkerhed

Hos os kan du handle trygt og sikkert. Når du betaler med betalingskort på vores hjemmeside BalieBalie.com er du sikret mod misbrug. Vores webshop benytter SSL (Secure Socket Layer), du kan derfor roligt handle på trygt og sikkert. 

De data du indtaster og sender i forbindelse med et køb er krypterede (SSL), hvilket vil sige, at det kun er PBS/NETS der kan læse dem. Hverken BalieBalie eller andre parter har mulighed for at aflæse disse data. 

Bemærk: Beløbet for varerne trækkes først når varerne er afsendt fra BalieBalie’s lager. BalieBalie kan aldrig trække et større beløb, end det du har godkendt i forbindelse med købet.

 

Persondatapolitik

Når du handler hos BalieBalie.com skal du, som minimum, ved en bestilling oplyse: navn, adresse, telefonnummer og e-mail. De nævnte oplysninger er nødvendige for at vi kan gennemføre din ordre. 

Alle de oplysninger der registreres bliver behandlet i overensstemmelse med Persondataloven. Dine oplysninger vil IKKE blive solgt eller videregivet til en tredjepart og du har altid mulighed for at få oplyst hvad vi har registreret om dig. Du har ret til at  lave indsigelse mod en registreringen i henhold til lovgivningen, jf. Persondataloven.

Alle de oplysninger du overdrager til BalieBalie i forbindelse med en ordre modtages ukrypteret, mens selve den elektroniske handel krypteres symmetrisk med en stærk kryptering. BalieBalie opbevarer, som foreskrevet i Regnskabsloven, de registrerede oplysninger i 5 år ud over det pågældende bogføringsår, hvorefter de slettes.

Du kan altid anmode om, at få dine personoplysninger hos BalieBalie slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen):

  • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
  • Ikke længere nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet.

Hvis du mener at BalieBalie behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondata Forordningens Artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Cookies